Maloprodajni akcioni: dobra praksa u obuci zaposlenih

Beograd, mart 2016. – Celodnevnim snimanjem okončan je najveći deo posla u dvomesečnom ciklusu interne obuke maloprodajnih radnika jednog našeg klijenta. Ovu seriju edukativnih videa radnici su sami osmislili i realizovali, na osnovu svojih iskustava iz prakse.

Zadatak: usavršiti proces rešavanja mogućih pritužbi potrošača

Ovaj zadatak nameće ne samo zakonska regulativa, već i stvarna želja članova tima i rukovodstva klijenta da se, već pri prvoj reakciji, maksimalno iziđe u susret svim očekivanjima kupaca.

Izazov: postići isti visoki standard kod svih zaposlenih u celom maloprodajnom lancu

Ovaj cilj zahteva da sistem obuke odražava stvarne situacije, da bude jednako efektan u svim sredinama i prihvatljiv samim prodavcima. Takođe je trebalo izabrati vid obuke koji je lako i trajno primenljiv u slučaju povećanja broja prodajnih mesta ili promene prodajnih timova.

Rešenje: produkcija kratkih video filmova sa primerima dobre prakse rešavanja eventualnih reklamacija potrošača

Rešenje koje smo predložili klijentu motivisalo je ceo klijentov, a i ceo naš tim. Sa manjom grupom od desetak radnika iz maloprodaje koji su se dobrovoljno prijavili sproveli smo dvomesečni proizvodni proces.

Prikupili smo njihova iskustva sa stvarnim potrošačima i zajedno sa njima osmislili optimalna rešenja za svako pitanje ili prigovor. Od tog materijala radnici su sačinili kratke scenarije i među sobom podelili uloge. Sastajali smo se s njima tokom čitajućih proba, sve dok nisu bili samouvereni i nestrpljivi da svoje priče i snime.

Angažovali smo profesionalnu produkcionu ekipu, koja je na stvarnoj maloprodajnoj lokaciji snimila materijal za sedam primera.

Po završetku montaže i post-produkcije, ovi dokumentarno-edukativni filmovi biće podeljeni i prikazani u celom prodajnom lancu našeg klijenta.

Radnici koji su učestvovali u procesu već su neposredno podelili svoja iskustva sa kolegama i nastaviće da šire svoju motivaciju na druge.

Nema sumnje da će ovaj primer interne obuke ne samo poboljšati ukupne prodajne veštine kod zaposlenih, već i da će kod njih pojačati i osećaj pripadnosti kolektivu. I kupci će vremenom primetiti poboljšanu uslugu, maksimalnu profesionalnost i dodatni entuzijazam svih radnika kompanije.