Saradnja sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave

Osnivanje nacionalne akademije za edukaciju javnih službenika

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave angažovalo je HR Team kao savetnike za pitanje ljudskih resursa. HR Team trenutno radi na dva paralelna projekta.

Prvi projekat za cilj ima podizanje svesti o značaju HR-a na nivou čitavog Ministarstva i podrazumeva obučavanje i usavršavanje svih zaposlenih pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U okviru projekta su već održane prve radionice i biće kontinuirano održavane u narednom periodu.

Obuka javnih službenika
Obuka javnih službenika pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

Drugi projekat jeste osnivanje Akademije za edukaciju javnih službenika iz čitavog javnog sektora. Ovaj projekat je od izuzetnog strateškog značaja za razvoj i modernizaciju javne uprave u čitavoj zemlji. U okviru Akademije obavljaće se edukacija novih kadrova, kao i stručno usavršavanje svih zaposlenih u državnom sektoru. Osnivanje akademije jedan je od ključnih koraka u reformi državne službe i poboljšanja rada državnih službenika kako bi oni što profesionalnije i efikasnije služili građanima Srbije.

U okviru ovog projekta, HR Team je učestvovao u nekoliko studijskih putovanja koje je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave posetivši akademije u Parizu i Tirani, kao primere dobre prakse, a u svrhe razmene iskustva i znanja.

Studijske posete Parizu i Tirani
Studijske posete Parizu i Tirani