Nacionalna škola za administraciju u Strazburu

Poseta prestižnoj francuskoj školi za edukaciju državnih službenika

U okviru projekta osnivanja nacionalne akademije za edukaciju državnih službenika koji sprovodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivona Simić je imala priliku da učestvuje u studijskom putovanju u Francusku od 13. do 17. februara.

U toku četvorodnevne posete, Ivona je posetila neke od najprestižnijih javnih institucija u Francuskoj, poput Nacionalne škole za administraciju (Ecole Nationale D’Administration ili ENA) čija se sedišta nalaze u Parizu i Strazburu, zatim Generalni inspektorat za socijalna pitanja (Inspection Générale des affaires sociales ili IGAS) i Nacionalni centar za državne službenike na lokalu (Centre National Fonction Publique Territoriale ili CNFPT) u Parizu, i druge.

Nacionalna škola za administraciju u Parizu
Nacionalna škola za administraciju u Parizu

Pored razgovora sa predstavnicima prestižnih institucija, Ivona je imala priliku da prisustvuje i pojedinim treninzima i obukama u cilju razmene iskustva i znanja na različite teme iz HR-a, poput metoda učenja odraslih, pripreme trening programa i razvoja kurikuluma, organizacije i menadžmenta trening programa i slično.

Poseta treningu koji se održao u Nacionalnoj školi za administraciju u Strazburu
Poseta treningu koji se održao u Nacionalnoj školi za administraciju u Strazburu