Radite nacrt organizacione šeme? Uzmite EmployeeWare

Ako želite grupno, u saradnji sa timom, da definišete, razrađujete, i menjate organizacione šeme i da ilustrujete ko kome (treba da) raportira u vašoj organizaciji, na raspolaganju vam je EmployeeWare, softver otvorenog koda za kolaborativnu izradu organizacionih šema.

ok_puzzleEmployeeWare je koristan menadžerima koji rade na restrukturisanju čitavih organizacija ili većih odeljenja. Ovaj softver omogućava da se organizacione šeme brzo edituju, da se pozicije i funkcije lako premeštaju i da se sve te izmene lako grafički prikažu.

Izrada ovih šema u PowerPointu ili Visiu nije jednostavna, pogotovu, ako na njima radi više ljudi.  Ovaj slobodni softver, namenjen efikasnijem upravljanju  ljudskim resursima, omogućuje da se eventualne nove kombinacije i mogući rasporedi razmotre brzo i lako.

Softver je napravio Radživ Pant, kad je bio tehnički direktor Njujork Tajmsa, za potrebe interne reorganizacije te kuće, a onda ga je podelio sa svima, preko sajta GitHub.