Tag Archives: interna komunikacija

Organizacijom internih kapaciteta do održivog poslovanja

HR Team i ovo leto provodi radno. Zajedno sa timom konsultanata, HR Team u toku jula, avgusta i septembra sarađivaće sa Dunavskim centrom za kompetenciju (Danube Competence Centre, odnosno DCC) na izradi petogodišnjeg biznis plana. Cilj ovog projekta je izrada razvojnog plana koji će definisati strategiju budućeg održivog poslovanja Centra, kao vodeće razvojno-marketinške organizacije usmerene na poboljšanje saradnje i promociju turizma između zemalja na Dunavu.

Continue reading Organizacijom internih kapaciteta do održivog poslovanja

Maloprodajni akcioni: dobra praksa u obuci zaposlenih

Beograd, mart 2016. – Celodnevnim snimanjem okončan je najveći deo posla u dvomesečnom ciklusu interne obuke maloprodajnih radnika jednog našeg klijenta. Ovu seriju edukativnih videa radnici su sami osmislili i realizovali, na osnovu svojih iskustava iz prakse. Continue reading Maloprodajni akcioni: dobra praksa u obuci zaposlenih