Tag Archives: interna obuka

Organizacijom internih kapaciteta do održivog poslovanja

HR Team i ovo leto provodi radno. Zajedno sa timom konsultanata, HR Team u toku jula, avgusta i septembra sarađivaće sa Dunavskim centrom za kompetenciju (Danube Competence Centre, odnosno DCC) na izradi petogodišnjeg biznis plana. Cilj ovog projekta je izrada razvojnog plana koji će definisati strategiju budućeg održivog poslovanja Centra, kao vodeće razvojno-marketinške organizacije usmerene na poboljšanje saradnje i promociju turizma između zemalja na Dunavu.

Continue reading Organizacijom internih kapaciteta do održivog poslovanja

Da prezentovanje više ne bude bauk

U okviru programa Business Enabling Project pod pokroviteljstvom USAID, HR Team uspešno je organizovao jednodnevnu radionicu “Trening za Trenere” za zaposlene u Budžetskom odeljenju Ministarstva finansija Republike Srbije.

Continue reading Da prezentovanje više ne bude bauk