Tag Archives: reorganizacija

Organizacijom internih kapaciteta do održivog poslovanja

HR Team i ovo leto provodi radno. Zajedno sa timom konsultanata, HR Team u toku jula, avgusta i septembra sarađivaće sa Dunavskim centrom za kompetenciju (Danube Competence Centre, odnosno DCC) na izradi petogodišnjeg biznis plana. Cilj ovog projekta je izrada razvojnog plana koji će definisati strategiju budućeg održivog poslovanja Centra, kao vodeće razvojno-marketinške organizacije usmerene na poboljšanje saradnje i promociju turizma između zemalja na Dunavu.

Continue reading Organizacijom internih kapaciteta do održivog poslovanja

Radite nacrt organizacione šeme? Uzmite EmployeeWare

Ako želite grupno, u saradnji sa timom, da definišete, razrađujete, i menjate organizacione šeme i da ilustrujete ko kome (treba da) raportira u vašoj organizaciji, na raspolaganju vam je EmployeeWare, softver otvorenog koda za kolaborativnu izradu organizacionih šema. Continue reading Radite nacrt organizacione šeme? Uzmite EmployeeWare