Asides

Radite nacrt organizacione šeme? Uzmite EmployeeWare

Ako želite grupno, u saradnji sa timom, da definišete, razrađujete, i menjate organizacione šeme i da ilustrujete ko kome (treba da) raportira u vašoj organizaciji, na raspolaganju vam je EmployeeWare, softver otvorenog koda za kolaborativnu izradu organizacionih šema. Continue reading Radite nacrt organizacione šeme? Uzmite EmployeeWare