Ivona Simić
Konsultant za HRM, Ivona Simić je od prvih profesionalnih koraka posvećena razvoju zaposlenih i poboljšanju timova i kolektiva. Tokom karijere, radi u raznovrsnim sredinama – od malih do velikih organizacija – uvek na poslovima upravljanja ljudskim resursima. U više navrata je zadužena za obuke i prijem novih zaposlenih.
Ivana Injac
Ivana je konsultant za komunikacije, marketing, poslovne strategije i planiranje. Ima raznovrsno iskustvo koje je stekla radeći u regionu Jugoistočne Evrope za agenciju Saatchi & Saatchi advertising, kao i u velikim internacionalnim korporacijama Philip Morris International i Henkel.
Đuliana Milić Pavlović
Nakon završenog Fakulteta političkih nauka, Đulianina karijera kreće od ljudskih resursa koji značajno usmeravaju njen profesionalni razvoj. Radila je na različitim pozicijama saradnika u poslovnom sektoru, nevladinim organizacijama i hotelijerstvu.

Igor Stojičić
Igor Stojičić je advokat sa preko 15 godina radnog iskustva u advokaturi i sa užom specijalnošću koja obuhvata rad na predmetima koji se tiču radnog prava, privrednog prava, građanskog prava i upravnog prava.