HR Team by Ivona Simić - Tim iza vašeg tima

Paketi

Uvođenje pojedinačnih HR procesa u kompanijama

Procena učinka, trening i razvoj, sistem selekcije, sistem integracije, platni razredi, organizacioni menadzment, organogram, opisi poslova, reorganizacija.


Na vaš poziv dolazimo i analiziramo vaše potrebe.


U timu rade HR ekspert, pravnik specijalizovan za radno pravo, marketing stručnjak i asistent. Radimo sa menadžerima koji moraju da budu uključeni u proces, šta god da se radi iz oblasti HR-a.

Kreiranje internog trening centra u kompanijama

Kurikulum, obuka internih trenera, postavljanje sistema procene učinka i kontrole kvaliteta rada trenera.


Vaši zaposleni poseduju specifična znanja koja najverovatnije ne možete pronaći nigde na tržištu. Ali vaši zaposleni su eksperti koji nisu najčešće verzirani u obučavanju ostalih kolega.


Selektujemo one koji imaju veliko iskustvo i znanje, obučavamo ih da postanu treneri, kreiramo njihovu obuku koju će oni interno izvoditi, superviziramo ih kada to rade prvi put kako bi im dali povratnu inforamciju o tome šta mogu da unaprede.

Individualni rad: coaching i mentoring

Dijagnostifikujemo stanje vaše kompanije i dajemo predloge za unapređenje.


Radimo sa pojedinicima i grupama kojima je potrebno da reflektuju svoje dileme sa nekim ko je neutralan, a ipak zainteresovan da zadovolji I interese komapnije i pojedinca.


Coaching se odvija ili individualno ili grupno, online ili uživo, postavljamo cilj koji je merljiv i proveravamo uspeh svakoga sa kim radimo.

Grupne obuke po meri kompanija
Edukacija danas nije pitanje izbora. Ne postoji nijedna uspešna kompanija koja ne obučava svoje zaposlene.

Naše obuke su dizajnirane da postignu promenu u ponašanju vaših zaposlenih.


CIlj obuke se uvek definiše po tome šta očekujete da zaposleni rade drugačije nakon obuke.

Istaknute vesti