Uvođenje pojedinačnih HR procesa u kompanijama

Procena učinka, trening i razvoj, sistem selekcije, sistem integracije, platni razredi, organizacioni menadzment, organogram, opisi poslova, reorganizacija.


Na vaš poziv dolazimo i analiziramo vaše potrebe.


U timu rade HR ekspert, pravnik specijalizovan za radno pravo, marketing stručnjak i asistent. Radimo sa menadžerima koji moraju da budu uključeni u proces, šta god da se radi iz oblasti HR-a.

Uz nas, sve vreme je osoba koju vi delegirate da se bavi HR-om, ili vaš HR, tako da zajedno sa nama radi i može da nastavi sve procese samostalno, kada mi odemo.


Vaš paket se brižljivo kreira po vašim potrebama i po ceni jednog zaposlenog eksperta u HR-u, ceo naš tim vam je na raspolaganju.


Podelite ovo: