Tradicionalno i moderno

U Beogradu je održan simpozijum “Digitalno kompetentan nastavnik za primenu elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala”.Ivona Simić je bila jedan od govornika i u svom izlaganju je dala širu sliku na temu prihvatanja promena i tehnoloških izazova:


Otpor prema novinama je svima poznata pojava. U današnje doba tehnologiju treba prihvatiti kao veliku olakšicu a ne izazov. Obrazovne platforme, materijali i knjige su u samom centru dešavanja bilo da su standardni ali sve više i digitalni.


Spoj tradicionalnog i modernog uz korišćenje najboljih karakteristika, sa obe strane u praksi daje najbolje rezultate.Iskustvo govori da uvek treba naći pravi balans i iskoristiti najbolje što tehnologija pruža a to je dostupnost velikom broju korisnika ali je isto tako i neophodno zadržati kontakt između predavača i učenika u realnom vremenu jer se time dostiže najviši kvalitet prenošenja znanja uz mogućnost momentalne interakcije.


Podelite ovo: