Javna uprava u službi građana i privrede

Ivona Simić je imenovana od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za člana Stručnog saveta za stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samuoprave od 2018 godine.


Savet ima zadatak da osmisli obuku za državne službenike na lokalu, kako bi javna uprava bila modernizovana i u službi građana i privrede.
Podelite ovo: