Kada je timski rad dobar za zaposlene a kada nije

Ako se timski rad upražnjava na pravi način radnici će biti srećniji, a korist od zajedničkog rada će biti održivija

Više o ovoj temi na linku HBR
Podelite ovo: