Prilagodljivost omogućava prednost u komunikaciji

Prilagodljivost u komunikaciji vam omogućava da zadržite svoj individualni izraz a da prilagodite svoje emocije, misli i ponašanje raznim situacijama. Prednost se stiče kroz balansiranje racionalnog i emotivnog na pravi način.Budite otvoreni za nove ideje, izazove i pristupe. Budite prilagodljivi!


Vaš HR Team


Podelite ovo: