Slušam, pitam, dakle komuniciram!
Komunikacija je nepresušna tema! Aktuelna je svima, bez obzira na uzrast, zanimanje, situaciju ili relaciju sa sagovornikom. Postoji nekoliko oblika slušanja ali aktivno je najvažnije...
Direktno iz Seula: Blame & Shame momenat i Inovacija vs. Imitacija
Profesionalni i lični razvoj često idu zajedno. U našem poslu je veoma važan odabir najboljih stručnih događaja jer se tokom nekoliko dana intenzivira više ključnih faktora - od...
Komunikacija sa lakoćom
Ivona Simić je održala besplatan kurs "Komunicirajte sa lakoćom" u utorak 22. oktobra u prostorijama Opštine Vračar. Interesovanje je bilo veliko a tokom predavanja smo pričali o...
World Minds simpozijum u Beogradu

 
Ivona Simić je pozvana od strane kabineta Vlade Republike Srbije da pripremi tri govornice za skup pod nazivom World Minds.Teme kojima su se bavile govornice su Nova era poljoprivrede i značaj naučnih istraživanja u ovoj oblasti koju je izlagala Vesna Bengin jedan od osnivača instituta...
Javna uprava u službi građana i privrede

 
Ivona Simić je imenovana od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za člana Stručnog saveta za stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samuoprave od 2018 godine....
HR team u Bejrutu - Team building za IFC

 
Međunarodna finansijska kopropracija IFC kao članica Svetske banke, finansijski i savetodavno pomaže privatnom sektoru na tržištima u usponu. Kao najveća razvojna institucija na svetu, sarađuje sa preko 2.000 preduzeća širom sveta, koristeći snagu privatnog sektora u borbi protiv...
Uvođenje E - uprave u javni sektor

 
Na radionici NALED-a o uvođenju E-uprave stavili smo službenike javnog sektora u situaciju da se podsete kako je biti građanin koji ne može da se snađe u šumi informacija.
Mapiranje zainteresovanih strana

 
U okviru projekta Javno privatnog dijaloga, HR Team održao je radionice posvećene Mapiranju zainteresovanih strana u oblasti obrazovanja, Implementacija zakonske regulative i sistema upravljalja otpadnim vodama i javnih nabavki....
Umetnost razvijanja saradnika

 
HResurs 2.0 povezuje javnu upravu i privatni sektor u oblasti razvoja HR menadžmenta a koji je uspešno započet krajem prošle godine. U nastavku programa će 15 mentora iz privatnog sektora raditi sa 15 mentija iz državnih organa na...
Tradicionalno i moderno

 
U Beogradu je održan simpozijum “Digitalno kompetentan nastavnik za primenu elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala”. Ivona Simić je bila jedan od govornika i u svom izlaganju je dala širu sliku na temu prihvatanja...